Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Soojussaarte ulatuse levik ja trend Tallinnas aastatel 2014 – 2018 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool Maateaduste ja ökoloogia instituut Geograafia osakond
Tallinna linnaaedade mulla- ja taimeproovide analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus
Kopli Kaubajaama - Pelguranna (Putukaväila) tolmeldajate uuring Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-3 Linnajuhtimine
Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-2 Linnajuhtimine
Sotsiaalhoolekanne
Turism
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Välisturismi mõju Tallinna majandusele Turism
Tallinna Ettevõtlusamet Statistikaamet
Maltsaüraskite (Scolytus sp.) arvukuse monitooring ja nende leviku vähenda-mine Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Eesti Maaülikool
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-1 Linnajuhtimine
Turism
Keskkond
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei RAIT Faktum & Ariko OÜ
Paevälja alvarikoosluse esinduslikkuse ja ümberasustamisvõimaluste uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Nordic Botanical
Eksperdiarvamus Heino Kiige dendroaia kohaliku kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, zooloogia osakond; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum OÜ Erigeron
Tähetorni tänava ulukiuuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Rewild
Paljassaare hoiuala kahepaiksete uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Põhjakonn
Paljassaare hoiuala linnustik 2019. aasta kevadel Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Naaskelnokk
Astangu kahepaiksete ja roomajate rohevõrgustiku sidususe analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Põhjakonn
Kergliiklejate loenduse teostamine samatasandilistel raudteeületuskohtadel Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
CREATION OF A PROTOTYPE OF A TECHNOLOGICAL SOLUTION FOR 3D DATA MONITORING OF UNDERGROUND FACILITIES Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Geospatial
Tallinna korteriühistute küsitlus Muu
Tallinna Linnavaraamet Kantar Emor
Tallinna magistraal-põhitänavate teekatete seisukord ja remondivajadus Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ERC Konsultatsiooni OÜ
Pestitsiidide kasutamise uuring Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Leiti 562 kirjet.