Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Külaliskorterites majutuse pakkumine ja nõudlus Tallinnas portaali Airbnb.com kaudu 2019. aastal. Turism
Tallinna Ettevõtlusamet AirDNA.com
Omastehooldajate küsitlus Sotsiaalhoolekanne
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor
Lennujaama ja Ülemiste äripiirkonna liikuvusuuring (metaYLE) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Tallinna lemmikloomade teemaline uuring Keskkond
Tallinna Linnakantselei OÜ Eesti Uuringukeskus
Sporditegevuse toetuse küsitlus Muu
Tallinna Linnakantselei Tallinna Linnakantselei linnauuringute sektor
InSAR andmetele tugineva kaugseire võimalused Tallinna kõrgusvõrgu monitooringuks Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Datel
Soojussaarte ulatuse levik ja trend Tallinnas aastatel 2014 – 2018 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool Maateaduste ja ökoloogia instituut Geograafia osakond
Eesti piiriületusstatistika aegridade kuine hindamine mobiilpositsioneerimise meetodil aastatel 2019-2021. Tallinna väliskülastuste aruanne Turism
Tallinna Ettevõtlusamet Eesti Pank
Tallinna turism 2018 Turism
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond
Linnakeskuse ettevõtlus ja vabaaja veetmise aktiivsuste uuring (metaLINN) Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet SPINUNIT
Tallinna linnaaedade mulla- ja taimeproovide analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus
Kopli Kaubajaama - Pelguranna (Putukaväila) tolmeldajate uuring Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tartu Ülikool
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-3 Linnajuhtimine
Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnakantselei Turu-uuringute AS
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-2 Linnajuhtimine
Sotsiaalhoolekanne
Turism
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Välisturismi mõju Tallinna majandusele Turism
Tallinna Ettevõtlusamet Statistikaamet
Maltsaüraskite (Scolytus sp.) arvukuse monitooring ja nende leviku vähenda-mine Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Eesti Maaülikool
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2019-1 Linnajuhtimine
Turism
Keskkond
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei RAIT Faktum & Ariko OÜ
Paevälja alvarikoosluse esinduslikkuse ja ümberasustamisvõimaluste uuring Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Nordic Botanical
Eksperdiarvamus Heino Kiige dendroaia kohaliku kaitse alla võtmise eelduste tuvastamiseks Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Tolmeldajate Lääne-Tallinna rohekoridori funktsionaalsuse analüüs Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, zooloogia osakond; Tartu Ülikooli Loodusmuuseum OÜ Erigeron
Leiti 571 kirjet.