Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna TV vaadatavus aprill 2019 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Tallinna TV vaadatavus märts 2019 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Tallinna arengukava 2021+ teemaline küsitlus Linnajuhtimine
Tallinna Linnakantselei OÜ Eesti Uuringukeskus
Tallinna korruptsioonivastase strateegia raport Linnajuhtimine
Muu
Tallinna Linnakantselei Advokaadibüroo Sorainen AS
Tallinna TV vaadatavus veebruar 2019 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Tallinna TV vaadatavus jaanuar 2019 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-3 Linnajuhtimine
Transport
Linnaplaneerimine
Tallinna Linnakantselei OÜ Eesti Uuringukeskus
Tüüpkatendite ja tüüpkaevu-konstruktsioonide kasutamise analüüs Tallinna teede-tänavate ehitamisel ja remontimisel Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet T-Konsult OÜ
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2018-4 Sotsiaalhoolekanne
Turism
Keskkond
Avalik kord, turvalisus
Tallinna Linnakantselei OÜ Eesti Uuringukeskus
Tallinna kõrgussüsteemi rekonstrueerimine Linnaplaneerimine
Tallinna Linnaplaneerimise Amet AS Planserk
Mustamäe linnaosade liikuvuse ja taristu analüüs ning lahendused Transport
Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Tehnikaülikool
Ajutine Mustamäe. Maastikuarhitektuurne analüüs ja lahendusettepanekud hoovialade elavdamiseks Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Tehnikaülikool
Parkimise korraldamine Mustamäe I ja IV kvartalis, elanikkonna sotsiaalne profiil Transport
Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Ülikool
Tallinna linna lasteaia- ja koolikohtade vajaduse hinnang aastateks 2018-2040 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet OÜ Cumulus Consulting
Tallinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, IV kvartal 2017. a; kogu 2017. a; I-III kvartal 2018.a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn Cultural Sentiment Report Turism
Tallinna Ettevõtlusamet TCI Research Ltd
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Turism
Linnaplaneerimine
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Trinidad Wiseman OÜ
Paldiski maantee (Mõisa tn - Nurklik tn) ühissõidukiraja liiklusohutuse auditi teostamine Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet TTÜ/ Ehituse ja arhitektuuri instituut, teedeehituse ja geodeesia uurimisgrupp
Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkus liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Turu-uuringute AS
Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord ja remondivajadus Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet ERC Konsultatsiooni OÜ
Leiti 525 kirjet.