Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-2 Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Laste purjespordi kooli sadama olulisest keskkonnamõjust Kakumäe lahele Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna rohe-ja elamualade lindude transektloendused 2021. aastal Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Birding Haapsalu
Pääsküla raba kaitseala hüdroloogilise režiimi taastamiskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ELF Ring OÜ
Merirahu elamurajooni roheala kaitsealuste taimeliikide inventuur ja ettepanekud hoolduseks Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet MTÜ Käoraamat
Tallinna sademevee seire 2019-2021 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ)
Harku järve vee kvaliteedi seire perioodil 2019-2021 Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
Tallinna meemesilaste õietolmus sisalduvate pestitsiidijääkide uuring. Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Põllumajandusuuringute Keskus
Tallinna tolmeldajate rohekoridoride ja astmelaudade keskkonnaseisundi ülevaade Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Kolm Abi
Päevaliblikate ja kimalaste seisund ja elupaikade sidusus valitud elupaikades Tallinnas Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet OÜ Kolm Abi
Tallinna teedel ja tänavatel teekatte seisukorra andmete mõõtmine, töötlemine, PMS-i analüüs ja tulemuste väljastamine Kommunaalmajandus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS Teede Tehnokeskus
Pääsküla prügila hüdrogeoloogiline uuring Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus Kobras OÜ
Tallinna mereprügi vältimise ja vähendamise tegevuskava Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
Tallinna linnas tekkivate biojäätmete ja tekstiilijäätmete kogumissüsteemide arendamise analüüs Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tallinna Strateegiakeskus SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus
2021. aasta soojussaarte analüüs Tervishoid
Linnaplaneerimine
Keskkond
Tallinna Strateegiakeskus Tartu Ülikool
Tallinlaste rahuloluküsitlus 2021-1 Keskkond
Info, meedia
Tallinna Strateegiakeskus Turu-uuringute AS
Keskkonnahoidlike riigihangete rakendamise võimaluste analüüs Linnajuhtimine
Tallinna Strateegiakeskus SEI Tallinn
Tallinna linnameedia 2021 Info, meedia
Tallinna Strateegiakeskus OÜ Eesti Uuringukeskus
Järve metsa hoolduskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Õismäe raba hoolduskava Keskkond
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AB Artes Terrae OÜ
Leiti 641 kirjet.