Uuringu otsing

Otsing

Pealkiri Valdkond Tellija Teostaja
Tallinna TV vaadatavus jaanuar 2019 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Mustamäe linnaosade liikuvuse ja taristu analüüs ning lahendused Transport
Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Tehnikaülikool
Ajutine Mustamäe. Maastikuarhitektuurne analüüs ja lahendusettepanekud hoovialade elavdamiseks Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Tehnikaülikool
Parkimise korraldamine Mustamäe I ja IV kvartalis, elanikkonna sotsiaalne profiil Transport
Linnaplaneerimine
Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna Ülikool
Tallinna linna lasteaia- ja koolikohtade vajaduse hinnang aastateks 2018-2040 Haridus, noorsootöö
Tallinna Haridusamet OÜ Cumulus Consulting
Tallinna liikluse muutuse monitooring automaatse seiresüsteemi andmete põhjal, IV kvartal 2017. a; kogu 2017. a; I-III kvartal 2018.a Transport
Tallinna Transpordiamet Tallinna Tehnikaülikool
Tallinn Cultural Sentiment Report Turism
Tallinna Ettevõtlusamet TCI Research Ltd
Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Turism
Linnaplaneerimine
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Trinidad Wiseman OÜ
Paldiski maantee (Mõisa tn - Nurklik tn) ühissõidukiraja liiklusohutuse auditi teostamine Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet TTÜ/ Ehituse ja arhitektuuri instituut, teedeehituse ja geodeesia uurimisgrupp
Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkus liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Turu-uuringute AS
Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord ja remondivajadus Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet ERC Konsultatsiooni OÜ
TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE KATENDITE DEFORMATSIOONIDE JA KATETE KULUMISE MÄÄRAMINE, LÄHTUDES LIIKLUSSAGEDUSEST JA TEEKATENDI KONSTRUKTSIOONIST 2. ETAPP Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Tallinna Tehnikaülikool. Ehituse ja arhitektuuri instituut
Tallinna tänavahaljastuse uuringud 2018-2020 Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Tallinna Botaanikaaed
Tallinna linnamööbli kasutuse analüüs ja ettepanekud Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Iseasi OÜ
LIIKLUSOHUTUSE AUDITI ARUANNE Tallinn, Pärnu mnt (Pärnu mnt 463a – linna piir) põhiprojekt Kommunaalmajandus
Tallinna Kommunaalamet Inseneribüroo Stratum
E- klienditoimik koduhooldusele ja koduõendusele - eelanalüüs ja lähteülesande koostamine Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet Heisi IT OÜ
Tallinna väliskülastajate arv, päritoluriigid ja külastuse kestus mobiilpositsioneerimise meetodil 2017 Turism
Tallinna Ettevõtlusamet OÜ Positium LBS
Tallinna TV vaadatavus detsember 2018 Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Sademevee immutamisest pinnasesse Tallinna haldusterritooriumil Keskkond
Tallinna Kommunaalamet Tallinna Tehnikaülikool/ Eesti Mereakadeemia
Tallinlaste rahulolu-küsitlus 2018-1 Linnajuhtimine
Info, meedia
Tallinna Linnakantselei Kantar Emor
Leiti 516 kirjet.