Uuringu detailvaade

Number 2011-27
Pealkiri Elanike rahulolu Tallinna linna avalike teenustega 2011
Kokkuvõte Tallinlaste rahulolu linna füüsilise elukeskkonnaga; eelistatud kanalid teenuste kohta info hankimisel; interneti ja e-teenuste kasutamine; informeeritus volikogu tegevusest; informeeritus kultuuripealinna programmist, kultuuripealinna ürituste külastamine, kultuuriharrastustega tegelemine; noorte vaba aja teenuste info kättesaadavus; spordiga tegelemine, spordiürituste külastamine.
Valdkond Linnajuhtimine
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimistähtaeg Detsember 2011
Failid