Uuringu detailvaade

Number 2018-25
Pealkiri LIIKLUSOHUTUSE AUDITI ARUANNE Tallinn, Pärnu mnt (Pärnu mnt 463a – linna piir) põhiprojekt
Kokkuvõte Liiklusohutuse auditeerimisele esitati Tallinna linnas asuva Pärnu mnt lõigu Pärnu mnt 463a – linna piir põhiprojekt, mille on koostanud Reaalprojekt OÜ. Maanteeameti poolt kastutav tee nimetus on põhimaantee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla lõik km 12,3-13,04. Käesolev liiklusohutuse auditeerimine on läbi viidud etapile 2 – tehnilise projekti staadiumis. Lähtutud on Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 11 31.01.2012 "Liiklusohutuse auditeerimise tingimused ja nõuded auditi tegemisele".
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja Inseneribüroo Stratum
Valmimistähtaeg Jaanuar 2018
Failid