Uuringu detailvaade

Number 2018-29
Pealkiri TALLINNA TEEDE JA TÄNAVATE KATENDITE DEFORMATSIOONIDE JA KATETE KULUMISE MÄÄRAMINE, LÄHTUDES LIIKLUSSAGEDUSEST JA TEEKATENDI KONSTRUKTSIOONIST 2. ETAPP
Kokkuvõte Uurimistöö eesmärk oli jätkata valitud objektide katendi vastava piirkonna (ristlõike) jäädvustamist skaneerimise teel punktipilvena erinevatel aegadel (aastatel) ning seejärel punktipilvede võrdlemise tulemusena katendi deformatsiooni arenemise kiiruse määramine lähtudes liiklussagedusest ja koormussagedusest algse olukorra suhtes
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja Tallinna Tehnikaülikool. Ehituse ja arhitektuuri instituut
Valmimistähtaeg September 2018
Failid