Uuringu detailvaade

Number 2018-31
Pealkiri Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkus liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest
Kokkuvõte 2018. aasta 8.-17. detsembrini viis Turu-uuringute AS Tallinna Kommunaalameti tellimusel läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli uurida Tallinna Trummi piirkonna elanike teadlikkust liigse sademeveega seotud keskkonnaprobleemidest. Trummi piirkond määratleti tellija poolt esitatud kaardi alusel – Vana-Mustamäe asumi peamiselt Trummi tänava ja selle põiktänavate piirkond. Uuring oli tellitud EL projekti LIFE UrbanStorm „Säästlike ja kliimakindlate linna sademeveesüsteemide arendamine“ raames.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Detsember 2018
Failid