Uuringu detailvaade

Number 2018-36
Pealkiri Tallinna linna lasteaia- ja koolikohtade vajaduse hinnang aastateks 2018-2040
Kokkuvõte Tallinna linna lasteaia- ja koolikohtade vajaduse hinnang aastani 2040 ning pikaajalisem vaade, mille koostamisel on arvestatud rahvastikuarenguid, muutusi Tallinna ja lähiümbruse kooli- ja lasteaiavõrgus jm tegureid. Analüüs ning pikaajaline prognoos võimaldavad linnal kujundada lähtekoha, mil moel oma haridusvõrku kõige otstarbekamalt arendada
Valdkond Haridus, noorsootöö
Tellija Tallinna Haridusamet
Teostaja OÜ Cumulus Consulting
Valmimisaeg Detsember 2018
Failid