Uuringu detailvaade

Number 2018-30
Pealkiri Tallinna magistraal-jaotustänavate teekatete seisukord ja remondivajadus
Kokkuvõte Töö üldiseks eesmärgiks on Tallinna teedel ja tänavatel teekatte tasasuse, roopa sügavuse ja teekonstruktsiooni kandevõime mõõtmine, tulemuste töötlemine ning PMS analüüsi ja tulemuste väljastamine. Käesoleva töö raames analüüsitakse Tallinna magistraal-jaotustänavaid ja nende teekatteid.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja ERC Konsultatsiooni OÜ
Valmimisaeg November 2018
Failid