Uuringu detailvaade

Number 2018-42
Pealkiri Tüüpkatendite ja tüüpkaevu-konstruktsioonide kasutamise analüüs Tallinna teede-tänavate ehitamisel ja remontimisel
Kokkuvõte Uurimistöö eesmärk on analüüsida Tallinnas teede ja tänavate katendi-konstruktsioonide ja tehnovõrkude kaevukonstruktsioonide tüüplahenduste rakendamist (vastavad juhendid võeti kasutusele Tallinna Linnavalitsuse istungi protokolli 27.aprill 2016.a nr17 pp35 alusel). Töötada välja ettepanekud juhenditesse vajalike muudatuste ja täienduste sisseviimiseks ja tehnoloogiliste lahenduste uuendamiseks.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Kommunaalamet
Teostaja T-Konsult OÜ
Valmimistähtaeg Detsember 2018
Failid