Uuringu detailvaade

Number s2019-8
Pealkiri Robotiga toestatud matemaatikaõpe põhikoolis ning selle mõju õpilase motivatsioonile, õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele.
Kokkuvõte Eesti suurima omavalitsusena on Tallinnal eriline vastutus ja võimalus olla haridusuuenduste edendamisel teistele eeskujuks. Selleks vajab Tallinna haridussüsteem tegelikus õppetöös järeleproovitud innovaatilisi õpetamis- ja õppimispraktikaid. Kuna enamus haridusuuendusi toetuvad uuele tehnoloogiale ning eeldavad õpetajate huvi ja kaasatulekut, siis on haridusinnovatsiooni üheks võtmeteemaks kujunenud selliste õpidisaini mudelite väljatöötamine, mis kombineeriksid uut tehnoloogiat õpetajapoolse kaasaegse õpikäsitusega. Üheks võimaluseks on robotiga toestatud õpe, mida käsitleb ka käesolev uurimistöö. Robotitega toestatud matemaatikaõppe (robomatemaatika) uuringu käigus analüüsitakse sellise õppemeetodi mõju põhikooli õppurite õpimotivatsioonile ja õpitulemustele ning õpetaja õpikäsitusele. Positiivsete tulemuste korral tekib võimalus kasutada robomatemaatika raames välja töötatud ja kontrollitud õpidisaini ka teistes õppeainetes.
Valdkond Haridus, noorsootöö
Stipendiaat Janika Leoste
Kõrgkool Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut
Juhendajad Professor Mati Heidmets
Valmimisaeg 2019
Failid