Uuringu detailvaade

Number s2020-3
Pealkiri Linnade helimaastik. Juhendavad printsiibid akustilise linnakeskkonna kvaliteedi parandamiseks.
Kokkuvõte Töö sihiks on vähendada autoliikluse poolt põhjustatud mürareostust Tallinnas ning tõsta kõnniteede alla kuuluva linnaruumi väärtust, kvaliteeti ja kasutuspotentsiaali. Selle saavutamiseks on eesmärgiks analüüsida kõiki võimalikke komponente, mis paiknevad sõiduteel liikuva auto ning teeäärse hoone tarindi sisepinna vahel ning hinnata, kas ja kuidas on võimalik läbi nende mõjutada vastava tänavaruumi akustlise keskkonna kvaliteeti.
Valdkond Kommunaalmajandus
Keskkond
Stipendiaat Joanna Kordemets
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikool Inseneriteaduskond
Juhendajad Jaan Kuusemets, Marko Ründva
Valmimisaeg 2020
Failid