Uuringu detailvaade

Number s2020-2
Pealkiri Muutused Tallinna Eduinnolab koolide õpikäsitluses ja informaatikaõppes
Kokkuvõte Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida Tallinna EduInnoLab projektiga liitunud koolide näitel informaatikaõppe ja muutunud õpikäsituse rakendamist läbi innovatsioonilabori võimaluste ning tuua välja parimad praktikad, mida ka teised koolid kasutada võiksid. Lisaks soovisin saada ülevaadet EduInnoLab koolide tegevustes t, et selgitada kohaliku omavalitsuse investeeringu mõju õpikäsituse muutmismustritele kooliinformaatikas ning määrata kohaliku omavalitsuse rolli kogukonna initsiatiivis muutunud õpikäsituse ja digiinnovatsiooni rakendamisel. Seatud eesmärkideni aitasid jõuda püstitatud uurimisküsimused.
Valdkond Haridus, noorsootöö
Stipendiaat Ilotana Haalen
Kõrgkool Tallinna Ülikool
Juhendajad PhD Mart Laanpere
Valmimisaeg 2020
Failid