Uuringu detailvaade

Number s2020-7
Pealkiri Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine puitarhitektuuris
Kokkuvõte Somaatiline modulaarsus on kontseptuaalne mudel, mis võimaldab integreerida “protokolli” ja “prototüübi” ühte süsteemi, luues meetodi heterogeense paindliku ruumi ja tektoonika kujundamiseks. Käsitledes digitaalse arhitektuuri arengut ja tektoonilisi muutusi, vaatlen oma praktikapõhises doktoritöös tööprotsesside ranget seost arhitektuuripraksise loomingulise väljundiga – prototüübiga. Uurimus kaardistab arhitekti töös rakendatavate eeskirjade (protokollide) ja nendest põlvnevate tüüplahenduste (prototüüpide) vahelist mõjusat sidet, kaardistades sealjuures jätkusuutliku disaini lõimumist ehitustööstusega, hoone tootmiseahela automatiseeritust ning detaili ja üldvormi vahelisi seoseid. Eesmärgiga mõista arhitektuuri üksikosade olulisust, eristan oma loomingus erilahenduslikke, standardiseeritud ja modulaarseid juhtumiuuringuid, mis põhinevad tüki tüpoloogia ja terviku suhtel.
Valdkond Linnaplaneerimine
Stipendiaat Sille Pihlak
Kõrgkool Eesti Kunstiakadeemia
Juhendajad dr Jüri Kermik, dr Roland Snooks
Valmimisaeg 2020
Failid
Link https://eka.entu.ee/shared/429387/jVe80gDRvOvgwBulkjEjQltnEgOBGdho2YpWcrn1VtrI4YdpjeBbC6k86uq9BqXo