Uuringu detailvaade

Number 2020-34
Pealkiri Taimestiku kaardistamine Mustakivi tee pikenduse ehitustööde mõjualas ja eksperthinnang
Kokkuvõte Kaardistada kaitsealused ja ohustatud taimeliigid, invasiivsed võõrtaimeliigid ning väärtuslikud kooslused Mustakivi tee pikenduse ehitustööde mõjualas ning anda eksperthinnang projekti realiseerimise mõjude kohta taimestikule
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Tallinna Ülikool
Valmimisaeg Detsember 2020
Failid