Uuringu detailvaade

Number 2020-21
Pealkiri Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-2
Kokkuvõte Küsitluse teemad: rahulolu elukoha ja eluasemega; ligipääsetavuse probleemid; laste liikumine linnas; sotsiaalne sidusus; rahulolu Tallinna kultuurieluga; elukestev õpe; koroonakriisi mõju inimeste igapäevaelule
Valdkond Sotsiaalhoolekanne
Kultuur
Info, meedia
Haridus, noorsootöö
Tellija Tallinna Linnakantselei
Teostaja Turu-uuringute AS
Valmimisaeg Detsember 2020
Failid