Uuringu detailvaade

Number s2020-9
Pealkiri Tallinna rannikuala planeerimine ja sadamate funktsioonide muutmine Bekkeri ja Meeruse sadamaalade näitel
Kokkuvõte Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja sadamate arendamisega seotud osapooled ja huvigrupid, Bekkeri ja Meeruse sadamate võimalikud arenguperspektiivid lähtuvalt arendaja visioonist ja sadamaalade tervikvisioon olemasolevate sadamate arendamisel ning kaardistada eesootavate sadamaarenduste võimalikud kitsaskohad sadamate planeerimise aspektist, andes seejärel edasised soovitused vastavate sadamaalade arendamiseks.
Valdkond Linnaplaneerimine
Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Stipendiaat Katerin Peärnberg
Kõrgkool Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia
Juhendajad Lektor Tõnis Hunt
Valmimisaeg 2020
Failid