Uuringu detailvaade

Number 2020-18
Pealkiri Tallinna sildade ja tunnelite BMS kordusülevaatus 2020
Kokkuvõte Aruanne on koostatud eesmärgiga anda ülevaade Tallinna Kommunaalameti poolt hallatavatest rajatistest ja nende seisukorrast aastal 2020. Aruandes on antud ülevaade ülevaatuste tulemustest, kirjeldused vajalikest remonttöödest ja analüüsitud järgmise 10 aasta investeeringuvajadusi. Antud aruande tulemused esinevad mõnevõrra varasemate aastate omadest, sest varasemalt on sildade registri koostamiseks ja analüüside tegemiseks on kasutatud tarkvara Pontis.
Valdkond Kommunaalmajandus
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja AS Teede Tehnokeskus
Valmimisaeg November 2020
Failid