Uuringu detailvaade

Pealkiri Harku järve vee kvaliteedi seire perioodil 2019-2021
Kokkuvõte Harku järve ja valgala vee keemiline seire
Valdkond Keskkond
Tellija Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Teostaja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE)
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid