Uuringu detailvaade

Number 2021-23
Pealkiri Pääsküla prügila hüdrogeoloogiline uuring
Kokkuvõte Töö eesmärgiks oli anda terviklik ülevaade Pääsküla prügila niisutus- ja nõrgveesüsteemi ja biogaasi kogumise süsteemi praegusest seisust ning esitada erinevad omavahel seoselised alternatiivsed meetodid süsteemide edasiseks käitlemiseks, lisaks analüüsiti prügila maakasutust
Valdkond Keskkond
Ettevõtlus, majandus
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Kobras OÜ
Valmimisaeg Detsember 2021
Failid