Uuringu detailvaade

Number 2021-3
Pealkiri Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringu raames tehnovõrkude skeemi koostamine
Kokkuvõte Materjal on aluseks koostatavale Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneeringule. Üldplaneeringu koosseisus tuleb lahendada peamiste magistraaltehnovõrkude ja rajatiste paiknemine. Arengualadele on vajalik määrata perspektiivsed magistraalvõrgu trassid ning nendega seotud tehnorajatiste üldised asukohad, reserveerides selleks vajaliku maa-ala
Valdkond Linnaplaneerimine
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja K-Projekt AS
Valmimisaeg Märts 2021
Failid