Uuringu detailvaade

Number 2021-9
Pealkiri Tallinna linna ja linnastu 2019. aasta kasvuhoonegaaside inventuuri koostamine
Kokkuvõte Tallinna linna ja linnastu 2019. aasta kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri koostamine on oluline tulenevalt Linnapeade paktiga liitumisel võetud kohustusest esitada iga nelja aasta järel aruanne kasvuhoonegaaside heitkoguse vähenemise kohta Tallinnas
Valdkond Linnajuhtimine
Kommunaalmajandus
Turism
Transport
Linnaplaneerimine
Keskkond
Elamumajandus
Tellija Tallinna Strateegiakeskus
Teostaja Nomine Consult OÜ
Valmimisaeg September 2021
Failid