Uuringu detailvaade

Number 2021-2
Pealkiri Turunduskampaania "Muinasjutulised jõulud Tallinnas" järeluuring
Kokkuvõte Uuringu eesmärk oli selgitada kampaania „Muinasjutulised jõulud Tallinnas“ märgatavus erinevates meedialiikides ja mõju Tallinna vanalinna ja sealsete erinevate sündmuste külastamisele. Uuringu sihtrühma moodustasid Eesti elanikud vanuses 15+ aastat. Kokku küsitleti 1059 sihtrühma esindajat (sh Tallinn 411). Uuringutulemused on esinduslikud 15a+ Eesti internetikasutajate seas soo, vanuse, rahvuse ja elukoha lõikes. Uuring viidi läbi veebiküsitluse meetodil pärast talvekampaania lõppu (15-27. jaanuar 2021). Kampaania temaatika jõudis reklaamide toel kokkuvõttes 57%ni Eesti 15 a ja vanematest elanikest. Parima märgatavuse tõid sisuturundusartiklid internetis 36% elanikkonnast, järgnesid üsna võrdsel määral trükis 27%, videoreklaamid 26% ja välireklaam 22%. Lisaks ligi kolmandik 30 märkas veel mõnes reklaamis või kohas viidet Tallinna jõulukampaaniale (eelkõige sotsiaalmeedias) Videoreklaamid tekitasid mõnevõrra suuremat huvi vanalinna külastada kui muud reklaamid 69% vs 60%. Kampaania märkamine oli keskmisest parem naiste, noorte ja pensioniealiste ning Tallinna elanike seas, jäi aga teistest madalamaks 25- 49 aastaste seas. Kampaania perioodil külastas Tallinna vanalinna 40% Eesti 15 a ja vanematest elanikest, sh kampaania märkajatest 53%. Külastajaid oli keskmisest enam kuni 34 aastaste, tallinlaste, kõrgema sissetulekuga inimeste seas. Vanalinnas külastati eelkõige Raekoja platsi, jõuluturgu ning vaadati valguslahendusi Kohvikutes restoranides käimine ning poodlemine jäi Covid 19 tingimustes väheseks. Ligi pooled (48%) vanalinna külastajatest võtsid osa või märkasid erinevaid sündmusi, peamiselt märgati Pika ja Viru tänava vaateaknaid. 2020 aasta jõulumeeleoluga Tallinna vanalinnas jäi kokkuvõttes väga rahule 41% külastajatest 9 või 10 punkti 10 st, 61% on valmis soovitama teistelegi 9 või 10 punkti 10 st ehk soovitusindeks on märkimisväärselt kõrge 51. Nii rahulolu kui soovitusvalmidus on keskmisest kõrgemad naiste, vanemaealiste ja venekeelse elanikkonna hulgas. Kampaania tõi vanalinna külastajaid, tõstis nende teadlikkust ning seeläbi ka rahulolu ja soovitusvalmidust kampaania märkajate seas oli rohkem vanalinna külastajaid, suurem erinevate sündmuste märkmine või osalemine, kõrgem rahulolu ja soovitusvalmidus kui kampaaniat mittemärganud vanalinna külastajate seas.
Valdkond Turism
Tellija Tallinna Ettevõtlusamet
Teostaja Küsitlustöö: Norstat Eesti AS, Aruanne: Inspired Analytics
Valmimisaeg Veebruar 2021
Failid